chinh-sach-bao-mat

Thu thập thông tin khách hàng

Chúng tôi thu thập nhưng thông tin sau:

  • Họ và tên
  • Mail
  • Địa Chỉ
  • Số điện thoại

Chúng tôi thu thập thông tin để làm gì?

Chúng tôi thu thập thông tin của các bạn để:

  • Gửi thông báo những tin mới nhất, thú vị nhất
  • Quản lý lượt quy cập của khách hàng

Những ai thấy được thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết rằng sẽ không cho bên thứ 3 biết được những thông tin mà chúng thôi thu thập được.