Author Archive

Biến việc dọn dẹp trở thành sự kiện đặc biệt

Tôi bắt đầu khóa học của mình với những lời sau:

Phân loại theo nhóm, chứ không theo vị trí

Khi học trung học cơ sở, tôi bắt đầu nghiêm túc

Những chuyên gia về việc cất giữ là những kẻ tích trữ

Vấn đề đầu tiên nảy sinh trong tâm trí khi bạn

Việc dọn dẹp chỉ là một công cụ, chứ không phải là đích đến

Bạn đã bao giờ thấy mình không thể học vào buổi

Hướng tới sự hoàn hảo trong dọn dẹp nhà cửa

“Đừng hướng tới sự hoàn hảo. Hãy bắt đầu chậm rãi

Dọn dẹp một chút mỗi ngày và thế là phải dọn dẹp mãi mãi

Còn về gợi ý cho rằng chúng ta nên dọn dẹp

Dọn dẹp một lần và đúng cách

“Mỗi khi thấy chỗ mình bừa bãi là tôi lại dọn

Nếu không có phương pháp, bạn không thể dọn dẹp nhà cửa gọn gàng

Khi tôi nói với mọi người rằng công việc của tôi